Rekisteriseloste

Henkilötietojen käyttö

Mediamaps käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Mediamapsin palvelujen, toiminnan ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Tietoja käytetään myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan sekä julkisista rekistereistä.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kalenterit Oy / Mediamaps
Kutomotie16
00380 HELSINKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Hannu Wahlbom / Mediamaps, Kutomotie 16, 00380 HELSINKI, puh. 0400 400 974

3. Rekisterin nimi

Mediamaps asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on mainonnan ja markkinoinnin suunnittelutoimiston toimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään lisäksi liiketoiminnan kehittämiseen, asiakassuhteiden hallinnointiin, suoramarkkinointiin sekä lakiin perustuviin viranomaisten informointivelvollisuuksien hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Perustiedot, kuten
• Yrityksen nimi
• Osasto
• Yhteyshenkilön nimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Toimiala
• Y-tunnus
• Verkkolaskuosoite
• Tilauksen tiedot
• Toimitusosoite
• Tilauksen status
• Kontaktiryhmä

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten
• asiakasnumero
• asiakassuhteen alkamispäivä
• tiedot yhteydenpidosta

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Järjestelmän tiedot kertyvät asiakkaan Mediamapsille antamista tiedoista. Lisäksi tietoja saadaan lakiin perustuen viranomaisilta, luottotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä, maistraatilta ja asiamiehiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Mediamapsin ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ainoastaan määrätyillä Mediamapsin työntekijöillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen salassapitovelvoitteen mukaisesti ja nojalla.